About Hisham khalid alghamdi

I am Hisham khalid alghamdi

Email:

hisham.ghamdi@tu.edu.sa

Phone:

+966550618190